Grupa HRC

Idea

Projekt„Rekruter bez uprzedzeń” ma na celu wyedukowanie grupy zawodowych rekruterów, którzy podejmą pracę na rynku HR. Ideą projektu jest wybór kandydatów spośród osób bezrobotnych, które same do tej pory musiały borykać się z pokonywaniem barier przy zdobywaniu zatrudnienia. Dzięki temu, rekruterzy, którzy mieli takie doświadczenia przy powrocie na rynek pracy jak ich potencjalni kandydaci, nie będą kierowali się stereotypowymi uprzedzeniami wobec osób bezrobotnych, powracających do aktywności zawodowej.

Obecna sytuacja

Z naszych doświadczeń na rynku oraz wg prowadzonych przez nas badań wynika, że obecnie na rynku występują istotne braki kadrowe wśród rekruterów wyspecjalizowanych w rekrutacji osób trwale lub czasowo bezrobotnych z grupy 45+.Odczuwalny jest brak kadry, która szkoli w zakresie tego jak rekrutować osoby trwale lub czasowo bezrobotne. Powszechne jest więc bezpodstawne wykluczenie
z procesów rekrutacyjnych kandydatów trwale lub czasowo bezrobotnych.

Znów opierając się na naszym doświadczeniu w branży HR, Przygniatająca większość specjalistów ds. rekrutacji, bez konkretnych przyczyn, odrzuca kandydatury osób trwale lub czasowo bezrobotnych na rzecz kandydatów z ciągłością zatrudnienia. Co powoduje, że kandydaci trwale lub czasowo bezrobotni bez podania konkretnej przyczyny, są odrzucani jeszcze przed spotkaniem rekrutacyjnym.

Co chcemy zmienić

Głównym naszym celem, który chcemy osiągnąć, poprzez konkretne działania jest przełamanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących osób bezrobotnych powracających na rynek pracy. Wg www.rynekpracy.pl 2012 stereotypy wpływające na efektywność rekruterów, mającym pomóc osobom bezrobotnym, dotyczą niskiego wykształcenia, niechęci do podnoszenia kwalifikacji, dążenia do szybkiego uzyskania renty czy emerytury, nieznajomości programów komputerowych, małej mobilności, gorszego stanu zdrowia, braku zainteresowania elastycznymi formami pracy, nieangażowania się w rozwój firmy czy nieumiejętności pracy w grupie.

Pokonanie tych barier wymaga zmiany postaw i nowatorskich, odważnych rozwiązań, dzięki którym upowszechnione zostaną dobre praktyki, które w przyszłości powinny stać się trwałym mechanizmem systemowym na rynku pracy.

Dlaczego nam się uda!

Nasz projekt gwarantuje bezpośrednie efekty w postaci edukacji i zatrudnienie w połączeniu z misją zmiany postaw na rynku pracy.

Nasz pomysł to kompleksowy projekt dla osób zagrożonych wykluczeniem. Przy wykorzystaniu aż sześciu instrumentów wsparcia reintegracji zawodowej i społecznej, uczestnicy projektu, powracają na rynek pracy jako wyspecjalizowani rekruterzy, gdzie wolni od stereotypów szukają zatrudnienia dla osób bezrobotnych.

Naszym atutem jest połączenie doświadczeń Grupy HRC S.A., firmy eksperckiej, która od wielu lat specjalizuje się w branży rekrutacyjnej, oraz Ośrodka Pomocy Społecznej - ekspert w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi.