Grupa HRC

Do kogo skierowane są szkolenia

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację uczestników do projektu "Rekruter bez uprzedzeń" - współfinansowanego ze środków Unii Europejskich ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego oraz spełniających minimum jedno z poniższych kryteriów:

 1. osoba bezrobotna
 2. osoba długotrwale bezrobotna
 3. osoba nieaktywna zawodowo
 4. osoba z grupy wiekowej 45+
 5. osoba niepełnosprawna
 6. osoba z wykształceniem średnim lub wyższym
 7. osoba z predyspozycjami zawodowymi do pracy z ludźmi

Ponadto osoba ta powinna spełniać kryterium zagrożenia wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu wykazanego w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej – patrz regulamin projektu

 • Nikt tak dobrze jak my nie wie, że "Człowiek to najlepsza inwestycja", dlatego w branży HR jesteśmy jednym z liderów, który wyznacza nowe kierunki.
 • Nasz projekt gwarantuje jakoś w połączeniu z misją zmiany postaw na rynku pracy.
 1. Umożliwienie rozwoju zawodowego i osobowościowego
 2. Przezwyciężanie barier i stereotypów związanych z zatrudnianiem osób
 3. Zdobycie kompetencji zawodowych oraz wiedzy w branży rekrutacji i selekcji, umożliwiających podjęcie pracy na stanowisku Rekruter/ka
 4. Płatne staże zawodowe dla 30 najlepszych Uczestników Projektu
 5. Zwiększenie szans na ponowne i trwałe wejście na rynek pracy